WHITE LOGO BRAND NEW.png
משרד הכלכלה - זרוע העבודה.png
לוגו המשרד לשוויון חברתי 2016.JPG
לוגו תכלת שקוף חדש.png
3 מבוגרים שער חדש לקמפיין.jpg

מבוגרים בני 60+ בעולם העבודה

//תחרות תמונות סטילס//

איך משתתפים?

icons_skillit-09.png

עיינו בתקנון התחרות

icons_skillit-05.png

צלמו תמונה

icons_skillit-06.png

העלו תמונה

icons_skillit-07.png

קבלו במה

icons_skillit-08.png

זכו בפרס

תחרות תמונות סטילס

 בנושא מבוגרים בני 60+ בעולם התעסוקה בישראל

 איך משתתפים?

הג'וינט בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, משרד הכלכלה והתעשייה ומיזם Skillit 

 קוראים לצלמים/ות, חובבי צילום ולקהל הרחב לשלוח תמונה/תמונות סטילס
הכוללות דימוי הפתוח לפרשנותכם האישית המתעדות אנשים מבוגרים בני 60+
עובדים במקום עבודתם : מתחומי התעשייה, החקלאות, ההוראה והאקדמיה, הייטק, low-טק, וכדומה.
נשמח גם לקבל תמונות המייצגות מקומות עבודה רב גיליים ורב תרבותיים
ובתוך כך להציג מגוון משמעויות המאפשרות הזקנות מיטבית, בריאה ומוצלחת בעידן של מאה שנות חיים...

   פרס ראשון - 1,500 ש"ח   

פרס שני - 1,000 ש"ח

פרס שלישי - 500 ש"ח

דמי השתתפות
30 ש"ח לתמונה אחת / 50 ש"ח לשתי תמונות ומעלה

אז...שלפו את המצלמות ואת הניידים, מחכים לתמונות שלכם

התמונות יישפטו בצורה אנונימית על ידי צוות שופטים מקצועי ופרסים יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים.

תמונות נבחרות מהתחרות יועברו לשימושם של ארגון הג'וינט
וישמשו אותו בפרסומים שונים בערוצי הדיגיטל והדפוס במטרה להעלות את המודעות 
לאוכלוסייה המבוגרת בישראל תוך מתן קרדיט לצלמים.


              

פתיחת קמפיין
יום א'
8/11/2021

קמפיין הוארך עד
יום ו'
31/12/2021

שמות הזוכים יפורסמו בסיום הקמפיין

התמונות יישפטו מן ההיבט האומנותי ומן ההיבט המקצועי של תעסוקת מבוגרים
תוך מתן עדיפות להצגת זווית חדשנית בקריירה, צורות עבודה חדשות ומותאמות למאה ה-21

חבר השופטים שלנו

ורדית יצחקי לייבוב (1).PNG
הגר וייסר (1).jpeg
רובן גורבט צילום.jpg
%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%

ורדית יצחקי לייבוב
מנהלת מיזם אפ 60+ ג'וינט-אשל

הגר וייסר
מנהלת מהלך תעסוקה איכותית למבוגרים הג'וינט

רינת צפדיה
מנהלת שיווק ומדיה דיגיטלית ג'וינט-אשל

רובן גורבט
 ראש תחום תעסוקה, ג'וינט-תבת

גלריית המשתתפים

הג'וינט הוא הארגון היהודי ההומניטארי הגדול בעולם.
בישראל פועל הג'וינט כמרכז הפיתוח החברתי של ישראל בשיתוף פעולה אסטרטגי
עם הממשלה, הרשויות, המגזר השלישי והעסקי ושותפים נוספים, אשר יחד מעצבים את העתיד החברתי של ישראל.
באמצעות אגף ג'וינט-אשל ובשיתוף ממשלת ישראל הג'וינט מפתח פתרונות להזדקנות מיטבית בקהילה בעידן של מאה שנות חיים.
תחומי פעילותו עוסקים בהכנה לפרישה ותכנון תקופת החיים החדשה, בשיפור ובשימור תפקוד,
מניעת הידרדרות ובדחיקת התלות והמיסוד של אנשים זקנים המתגוררים בקהילה.
כמיליון בני 65 ומעלה החיים היום בישראל נהנים היום באופן ישיר ועקיף ממגוון עשיר של שירותים ותוכניות
בכל הארץ שפיתח אשל בחמישים השנים האחרונות. 

 

Skillit הוא מיזם חברתי מקוון המעלה קמפיינים חברתיים במתכונת תחרותית ופונה ליוצרים, אומנים, ואנשים "טובים באמצע הדרך" בעלי זיקה חברתית להשתתף בקמפיינים באמצעות העלאת תמונות סטילס בהתאם ל"קול קורא" שמתפרסם בכל קמפיין.

ההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי. חלקו נתרם חזרה לנושא חברתי מובהק הקשור באופן ישיר לארגון/עמותה.
חלקו נתרם חזרה לקמפיין לצורך קיומו.
היוצרים זוכים בפרסים כספיים או פרסים חילופיים בנוסף לבמה, חשיפה, ועשייה חברתית משמעותית 
השותפים זוכים בקמפיין זול, מגוון, יצירתי, ברוח "חכמת ההמונים" וגם בזכות שימוש בתמונות לצורך יחסי ציבור ופרסום.